Bezpartyjni KWW Piotra Krzystka

Kontakt

Chcesz pomóc, włączyć się w kampanię, zgłosić pomysł lub uwagę - pisz, czekamy na Twój udział: 
kontakt@bezpartyjnipomorzezachodnie.pl

BEZPARTYJNI KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POMORZE ZACHODNIE

zarejestrowana jest również nazwa skrócona możliwa do stosowania na fakturach / umowach :

BEZPARTYJNI KWW POMORZE ZACHODNIE
ul.FELCZAKA 17/U4
71-417 SZCZECIN
851-317-80-61

BZWBK SA 97 1090 2590 0000 0001 2411 3922

TYTUŁ WPŁATY : WPŁATA NA KOMITET WYBORCZY

ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZUJEMY NA POWYŻSZY RACHUNEK TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZELEWEM Z RACHUNKU OSOBY FIZYCZNEJ MAJĄCEJ MIEJSCE ZAMIESZKANIA W POLSCE I PODPISANĄ UMOWĘ Z BANKIEM NA PROWADZENIE RACHUNKU .
( dopuszczalna jest również wpłata na konto Komitetu za pomocą karty płatniczej i czeku rozrachunkowego )