Bezpartyjni KWW Piotra Krzystka

REJESTR WPŁAT OD OSÓB FIZYCZNYCH NA RZECZ KOMITETU WYBORCZEGO KWOT O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ ŁĄCZNIE OD JEDNEJ OSOBY FIZYCZNEJ KWOTĘ MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ

 

Lp. Data wpisu Data wpłaty Imię (imiona) Nazwisko Miejscowość zamieszkania Kwota wpłaty Łączna kwota wpłat Dodatkowe informacje
1 2014-09-29 2014-09-24 ADAM KRZYŹANIAK SZCZECIN 17.000 PLN 17.000 PLN  
2 2014-10-02 2014-09-30 STANISŁAW CHABINKA MIĘDZYZDROJE 3.000 PLN 3.000 PLN  
3 2014-10-03 2014-10-02 WOJCIECH BERNARD CIURUŚ SZCZECIN 2.500 PLN 2.500 PLN  
4 2014-10-24 2014-10-22 KAROLINA GOLCZYK CIASNA TRZEBIATÓW 19.500 PLN 19.500 PLN  
5 2014-10-31 2014-10-29 TOMASZ GABORSKI SZCZECIN 3.500 PLN 3.500 PLN  
6 2014-10-31 2014-10-30 ROMAN ŁABĘDŹ KOSZALIN 3.000 PLN 3.000 PLN  
7 2014-11-04 2014-11-03 SŁAWOMIRA HUSSAKOWSKA SZCZECIN 10.000 PLN 10.000 PLN  
8 2014-11-04 2014-11-03 ROBERT BIELAK SZCZECIN 10.000 PLN 10.000 PLN  
9 2014-11-06 2014-11-06 ANNA SKIERKOWSKA DOLICE 2.000 PLN 2.000 PLN  
10 2014-11-09 2014-11-07 SŁAWOMIR WASIAK ŁĘGI 10.000 PLN 10.000 PLN  
11 2014-11-12 2014-11-10 HALINA BAJURSKA ŚWINOUJŚCIE 2.000 PLN 2.000 PLN  
12 2014-11-13 2014-11-13 KAROLINA GOLCZYK TRZEBIATÓW 5.000 PLN 5.000 PLN  
13 2014-11-14 2014-11-13 ROMAN ŁABĘDŹ KOSZALIN 2.370 PLN 2.370 PLN  
14 2014-11-14 2014-11-13 ALICJA STACHOWICZ   20.000 PLN 20.000 PLN  
15 2014-11-20 2014-11-14 HUBERT HEINSCH KOSZALIN 2.000 PLN 2.000 PLN